JAPAN KARATE DO HAKUA-KAI  MATSUBUSHI DOJO
海洋センター   

B&G海洋センター
剣道場

北葛飾郡ゆめみ野3−14−8
TEL 048−992−1291

火曜日 PM 19:00〜21:00
土曜日 PM 19:00〜21:00

松伏B&G海洋センター
アクセス
 
松伏小学校


松伏町立松伏小学校
体育館

北葛飾郡ゆめみ野1−1−2

木曜日 PM 19:00〜21:00
土曜日 PM 19:00〜21:00

松伏町立松伏小学校
アクセス
JAPAN KARATE DO HAKUA-KAI  MATSUBUSHI DOJO